آیا پروبیوتیک ها برای کاهش وزن موثر هستند؟

15 آبان 1401

آیا پروبیوتیک ها برای کاهش وزن مفید هستند؟

اگرچه تحقیقات در حال انجام است، مطالعات نشان داده اند که مکمل های پروبیوتیک ممکن است باعث کاهش وزن و جلوگیری از افزایش وزن در انسان شود.

یک مطالعه در سال 2018 که شامل 821 شرکت‌کننده بود، نشان داد افرادی که مکمل‌های پروبیوتیک دریافت کرده‌اند نسبت به گروه‌های کنترل کاهش قابل ‌توجهی در

وزن بدن
دور کمر
چربی بدن
BMI


داشتند.

شرکت‌کنندگانی که دوزهای بالاتری از پروبیوتیک‌ها دریافت کردند و آن‌هایی که پروبیوتیک تک سویه به جای پروبیوتیک‌های چند سویه دریافت کردند، کاهش چربی بدنشان بیشتر بود.

یک مطالعه در سال 2019 که شامل 6826 شرکت‌کننده بود، همچنین نشان داد که درمان با پروبیوتیک منجر به کاهش چربی بدن، دور کمر و BMI می‌شود.

بررسی ها نشان داد که بیشتر این پیشرفت‌ها ناشی از درمان‌های حاوی بیفیدوباکتری‌ها
(B. breve, B. longum)

استرپتو سالیواریوس ها،ترموفیلوس ها و لاکتوباسیل ها

(L. acidophilus, L. casei, and L. delbrueckii)

است.


علاوه بر این، برخی تحقیقات نشان می دهد که پروبیوتیک ها ممکن است به محافظت در برابر افزایش وزن کمک کنند.

محققان بر این باورند که پروبیوتیک ها ممکن است با روش های زیر به کاهش وزن کمک کنند:

- افزایش میزان اسید چرب با زنجیره کوتاه باکتری های تولید کننده که باعث افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب و کاهش ذخیره چربی می شود.
- کاهش التهاب با کاهش فراوانی تولید کنندگان لیپوپلی ساکارید (LPS).

- بر اشتها و متابولیسم تأثیر می گذارد.

- کاهش تجمع چربی
- تنظیم ژن های پیش التهابی
- بهبود حساسیت به انسولین

با این وجود، مهم است که به خاطر داشته باشید که تحقیقات در مورد اثرات بالقوه پروبیوتیک ها بر کاهش وزن در حال انجام است. اگرچه دانشمندان چندین راه را برای تأثیر پروبیوتیک ها بر وزن محدود کرده اند، اما هنوز مکانیسم های دقیق آن را نمی دانند.

-->