اثرات اسطوخودوس بر اضطراب و افسردگی
1 تیر 1401
اثرات اسطوخودوس بر اضطراب و افسردگی

اختلالات اضطرابی شایع ترین اختلالات روانی در سراسر جهان هستند که با مشکلات قابل توجهی همراه می باشند. اضطراب ویژگی بارز دوران مدرن است و شیوع اختلالات اضطرابی در پاسخ به تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی افزایش یافته است. تخمین زده می شود که اختلالات اضطرابی در سراسر جهان تا 15 درصد در جمعیت عمومی شیوع دارد و در زنان دو برابر مردان شایع است.

نمایش بیشتر
با ما در تماس باشید